Yumi sushi, Architektonický návrh Running sushi v OC Krakov

Running sushi pro investora v OC Krakov – fungující – dobrou chuť!